Fettavskiljare

Enligt europanorm SS EN 1825-2 så finns det tre metoder att dimensionera flödet till en fettavskiljare, 1. Köksutrustning, 2. Måltider per dag, 3. Slaktade djur

Med hjälp av denna flödesdimensionerare så kan du dimensionera din fettavskiljare enligt alla tre metoderna.

Utöver att vara korrekt dimensionerad så behöver en fettavskiljare enligt SS EN 1825-2 vara utrustad med slamavskiljning, larm och provtagningsmöjlighet.

Klicka på fettavskiljare nedan för att börja dimensioneringen.

Oljeavskiljare

Enligt europanorm SS EN 858-2 så finns det två metoder att dimensionera flödet till en oljeavskiljare, 1. Dagvatten, 2. Spillvatten.

Dagvatten är det vatten som kommer ner i form av nederbörd och som sedan behöver gå igenom en oljeavskiljare innan det släpps vidare ut i avloppssystemet eller infiltrationsbädden.

Parkeringsplatser är exempel på sådan plats där man gör en beräkning på dagvattnet för att bestämma storleken på oljeavskiljaren.

Spillvatten är det uppsamlade flödet från till exempel en bilverkstad.

Generellt kan man säga att dagvatten är flöde "som samlas upp utanför en byggnad" och spillvatten är flöde "som samlas upp innifrån en byggnad".

Med hjälp av denna flödesdimensionerare så kan du dimensionera din oljeavskiljare för dagvatten- eller spillvattenflöde.

Utöver att vara korrekt dimensionerad så behöver en oljeavskiljare enligt SS EN 858-2 vara utrustad med slamavskiljning, larm, oljestoppsflottör och provtagningsmöjlighet.

Klicka på oljeavskiljare nedan för att börja dimensioneringen.

Fettavskiljare
Oljeavskiljare